LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

90-92 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 • Khai giảng: 28/06/2017
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 13:30-16:30
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 2,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Miễn phí dành cho những bạn đã hoàn tất khoá học Nodejs tại Khoa Phạm

 • Khai giảng: 17-06-2017
 • Thời gian: Thứ bảy 09:00-12:00 & 13:30-16:30
 • Thời lượng: 1.5 tháng
 • Học phí: 1,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • Phần 1: Ngôn ngữ Kotlin
  Phần 2: Lập trình Android với Kotlin
  Phần 3: Ứng dụng book phòng khách sạn

 • Khai giảng: 29/06/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:30-21:30
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Phần A: NodeJS, SocketIO, Express, RESTFul API
  Phần B: Submit Heroku Server & 5 Project thực tế Miễn phí KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH REACTJS

 • Khai giảng: 29-06-2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 17:30-19:00
 • Thời lượng: 04 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • HTML CSS + PHP&MySQL + LARAVEL 5.x

 • Khai giảng: 29/06/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:30-21:30
 • Thời lượng: 03 tháng
 • Học phí: 3,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • Được học lại miễn phí sau khi đã hoàn tất khóa học

 • Khai giảng: 15/07/2017
 • Thời gian: Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 16:30
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Xây dựng ứng dụng Android + iOS chỉ với một lần code