LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG

263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

 • Khai giảng: 07-08-2021
 • Thời gian: Thứ 7 (9:00-12:00), CN (13:30-16:30)
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 20,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 8 + 9/2021
 • Lên plan & tự xây dựng ứng dụng Blockchain ngay tại lớp học

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 12-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu: 14:00-17:00
 • Thời lượng: 3 tuần (học tại Hà Nội)
 • Học phí: 20,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 8 + 9/2021
 • Lên plan & tự xây dựng ứng dụng Blockchain ngay tại lớp học

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 05-09-2021
 • Thời gian: Thứ 7 (9:00-12:00), CN (13:30-16:30)
 • Thời lượng: 01 tháng
 • Học phí: 18,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 8 + 9/2021
 • Xây dựng ứng ụng Game trên nền tảng NFT (Là nâng cao của lớp Blockchain)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 12-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 20:00-21:45
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: Lập trình Javascript
  Phần 2: NodeJS & MongoDB
  Phần 3: Lập trình TypeScript & Angular

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 12-08-2021
 • Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6: 9:00-12:00
 • Thời lượng: 3 tuần (học tại Hà Nội)
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: Lập trình Javascript
  Phần 2: NodeJS & MongoDB
  Phần 3: Lập trình TypeScript & Angular

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 16-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 - 21:30
 • Thời lượng: 1.5 tháng
 • Học phí: 4,350,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Flutter được phát triển nhằm giải quyết bài toán thường gặp trong mobile là Fast Development và Native Performance

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 09-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45-21:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: PHP & MySQL
  Phần 2: Xây dựng website bán hàng OOP
  Phần 3: Laravel Framework

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 02-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 17:45-19:30
 • Thời lượng: 02 tháng
 • Học phí: 4,350,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • KIẾN THỨC FRONT-END CƠ BẢN


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 12-08-2021
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:45 - 21:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Toàn bộ kiến thức Android từ cơ bản đến nâng cao


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 09-08-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45-21:30
 • Thời lượng: 03 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Toàn bộ kiến thức iOS từ cơ bản đến nâng cao


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 06-07-2021
 • Thời gian: Thứ ba, bảy 18:00 - 19:45
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Học phí: 22,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • - Hướng dẫn lập trình robot EA
  - Tự lập trình bot theo chiến thuật của từng học viên ngay trong khóa học.

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 06-08-2021
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 14:00 - 17:00
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 15,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB GAME BẦU CUA THỜI GIAN THỰC

 • ĐĂNG KÍ HỌC