LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

90-92 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 • Khai giảng: 19/01/2018
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 17:30 - 19:00
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Phần 1: Lập trình NODEJS 8
  Phần 2: Lập trình ANGULAR 4

 • Khai giảng: 09/01/2018
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:30-21:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • Toàn bộ Android từ cơ bản đến nâng cao

 • Khai giảng: 30/12/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:30-21:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 3,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • Được học lại miễn phí sau khi đã hoàn tất khóa học (áp dụng từ khóa KG ngày 07/08/2017 về sau)

 • Khai giảng: 17/01/2018
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 17:30-19:00
 • Thời lượng: 04 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • HTML CSS + PHP&MySQL + LARAVEL 5.x

 • Khai giảng: 21/12/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 17:30-19:00
 • Thời lượng: 03 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • PHP Nâng cao
  Zend Framework 3

 • Khai giảng: 02/02/2018
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:30-21:30
 • Thời lượng: 05 buổi
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không
 • Phần 1: Đầu tư ngoại hối Forex
  Phần 2: Binary Options