LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

90-92 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 • Khai giảng: 16/09/2017
 • Thời gian: Thứ bảy: 8:00 - 12:00 & 13:30 - 16:30
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Phần A: NodeJS, SocketIO, Express, RESTFul API
  Phần B: Submit Heroku Server & 5 Project thực tế Miễn phí KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH REACTJS


 • Khai giảng: 28/10/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 17:30 - 19:00
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Phần 1: Lập trình NODEJS 8
  Phần 2: Lập trình ANGULAR 4
  Phần 3: Lập trình IoT cơ bản

 • Khai giảng: 31/10/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 17:30-19:00
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • Toàn bộ Android từ cơ bản đến nâng cao

 • Khai giảng: 04/11/2017
 • Thời gian: Thứ bảy: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 16:00
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không có
 • Xây dựng ứng dụng Android + iOS chỉ với một lần code

 • Khai giảng: 31/10/2017
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 19:30-21:30
 • Thời lượng: 04 tháng
 • Học phí: 4,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa:
 • HTML CSS + PHP&MySQL + LARAVEL 5.x

 • Khai giảng: 23/10/2017
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:30-21:30
 • Thời lượng: 08 buổi
 • Học phí: 3,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Không
 • Phần 1: Đầu tư ngoại hối Forex
  Phần 2: Binary Options