LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG

263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

 • Khai giảng: 28-08-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 - 21:45
 • Thời lượng: 02 tháng
 • Học phí: 28,000,000 (-10% cho học viên đã tham gia khoá Lập trình Blockchain hoặc NFT )
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học Online qua Zoom
 • new Khoá học này sẽ giúp bạn tự tay xây dựng, nắm bắt cơ hội cực kì rộng lớn mà Blockchain mang đến.

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 30-09-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 18:00 - 19:30
 • Thời lượng: 1.5 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công nghệ REACT của Facebook, giúp bạn có thể thiết kế những trang WEB dựa trên nền tảng REACT một cách chuyên nghiệp nhất.

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 31-08-2024
 • Thời gian: Thứ 7, CN (19:00 - 22:00)
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 20,000,000 (-5% khi đăng kí khóa Pre-Blockchain)
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học Online qua Zoom
 • Lên plan & tự xây dựng ứng dụng Blockchain ngay tại lớp học

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 24-08-2024
 • Thời gian: Thứ 7, CN (9:00-12:00)
 • Thời lượng: 01 tháng
 • Học phí: 18,000,000 (-10% khi đăng kí khóa Blockchain)
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học Online qua Zoom
 • Xây dựng ứng ụng Game trên nền tảng NFT (Là nâng cao của lớp Blockchain)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 29-08-2024
 • Thời gian: Thứ ba, năm 19:00 - 22:00
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 22,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Lập trình Bot trên các nền tảng:
  MT4 (Ngôn ngữ MQL)
  new Trading View (Ngôn ngữ Pine)
  new Biance API (Nodejs + Binance Script)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 03-09-2024
 • Thời gian: Thứ ba, năm, 14h-17h
 • Thời lượng: 5 Buổi
 • Học phí: 5,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học Online qua Zoom
 • newCung cấp kiến thức nền tảng chuẩn bị cho khóa học Lập trình Blockchain

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 26-06-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 20:00-21:45
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Học phí: 5,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: Lập trình Javascript
  Phần 2: NodeJS & MongoDB
  Phần 3: Lập trình TypeScript & Angular

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 25-10-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 - 21:30
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Skype
 • Flutter được phát triển nhằm giải quyết bài toán thường gặp trong mobile là Fast Development và Native Performance

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 26-11-2024
 • Thời gian: Thứ ba, năm 19:00 - 22:00
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 22,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Lập trình Bot trên các nền tảng:
  MT4 (Ngôn ngữ MQL)
  new Trading View (Ngôn ngữ Pine)
  new Biance API (Nodejs + Binance Script)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 30-07-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 20:00 - 21:45
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Học phí: 6,800,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Hoc trực tuyến qua ZOOM
 • Toàn bộ kiến thức python từ cơ bản đến nâng cao

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 24-08-2024
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 18:00-19:45
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 5,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: PHP & MySQL
  Phần 2: Xây dựng website bán hàng OOP
  Phần 3: Laravel Framework

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 31-07-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 -21:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 5,500,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Toàn bộ kiến thức Android từ cơ bản đến nâng cao


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 30-09-2024
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 17:45-19:30
 • Thời lượng: 02 Tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • KIẾN THỨC FRONT-END CƠ BẢN


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 26-10-2024
 • Thời gian:
  Thứ 7, Chủ Nhật 14:00-17:00
 • Thời lượng: 09 Tuần
 • Học phí: 6,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom new CẤP TỐC! CẤP TÔC! CẤP TỐC!
 • Toàn bộ kiến thức iOS từ cơ bản đến nâng cao


  new CẤP TỐC THỨ 7, CHỦ NHẬT

 • ĐĂNG KÍ HỌC