LỊCH KHAI GIẢNG TẠI KHOA PHẠM

LỊCH KHAI GIẢNG

263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

 • Khai giảng: 12-12-2021
 • Thời gian: Thứ 7, CN (19:00 - 22:00)
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 20,000,000 (-5% khi đăng kí khóa Pre-Blockchain)
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 11, 12/2021
 • Lên plan & tự xây dựng ứng dụng Blockchain ngay tại lớp học

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 04-12-2021
 • Thời gian: Thứ 7, CN (9:00-12:00)
 • Thời lượng: 01 tháng
 • Học phí: 18,000,000 (-10% khi đăng kí khóa Blockchain)
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 11, 12/2021
 • Xây dựng ứng ụng Game trên nền tảng NFT (Là nâng cao của lớp Blockchain)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 21-12-2021
 • Thời gian: Thứ ba, năm, 14h-17h
 • Thời lượng: 5 Buổi
 • Học phí: 5,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Do dịch Covid, nên áp dụng học Online qua Zoom chỉ duy nhất cho khóa khai giảng trong tháng 11, 12/2021
 • newCung cấp kiến thức nền tảng chuẩn bị cho khóa học Lập trình Blockchain


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 29-11-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 20:00-21:45
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: Lập trình Javascript
  Phần 2: NodeJS & MongoDB
  Phần 3: Lập trình TypeScript & Angular

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 29-11-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 - 21:30
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Học phí: 4,350,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Skype
 • Flutter được phát triển nhằm giải quyết bài toán thường gặp trong mobile là Fast Development và Native Performance

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 21-12-2021
 • Thời gian: Thứ ba, năm 19:00 - 22:00
 • Thời lượng: 1 tháng
 • Học phí: 22,000,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Lập trình Bot trên các nền tảng:
  MT4 (Ngôn ngữ MQL)
  new Trading View (Ngôn ngữ Pine)
  new Biance API (Nodejs + Binance Script)

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 22-12-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45-21:30
 • Thời lượng: 03 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua Zoom
 • Toàn bộ kiến thức iOS từ cơ bản đến nâng cao


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 29-11-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 17:45- 19:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Phần 1: PHP & MySQL
  Phần 2: Xây dựng website bán hàng OOP
  Phần 3: Laravel Framework

 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 30-11-2021
 • Thời gian: Thứ ba, năm, bảy 17:45 - 19:30
 • Thời lượng: 3.5 tháng
 • Học phí: 4,850,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • Toàn bộ kiến thức Android từ cơ bản đến nâng cao


 • ĐĂNG KÍ HỌC
 • Khai giảng: 15-12-2021
 • Thời gian: Thứ hai, tư, sáu 19:45 - 21:30
 • Thời lượng: 02 tháng
 • Học phí: 4,350,000
 • Địa điểm học: Khoa Phạm TPHCM
 • Học online từ xa: Học trực tuyến qua skype
 • KIẾN THỨC FRONT-END CƠ BẢN


 • ĐĂNG KÍ HỌC