Học Lập trình Android miễn phí: ListView, Activity, Intent, Camera, SQLite, Google Maps, Retrofit, GSON

👉 Nhằm ôn tập kiến thức Android dàn cho những bạn đã từng học Android tại Khoa Phạm, cũng như tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể học Android mà không tốn chi phí. Trung Tâm Khoa Phạm tổ chức loạt bài live stream này: Học lập trình Android miễn phí qua ứng dụng My Lovely Place

👉 Chúng ta sẽ được học các kỹ thuật trong Android bao gồm: ListView, Activity, Intent, Camera, SQLite, Google Maps, Retrofit, GSON.
Chức năng chính:
- Khách hàng có thể lưu trữ lại những địa điểm yêu thích, bao gồm: Toạ độ người dùng, hình ảnh chụp từ Camera, thông tin chung (nhập liệu dạng text).
- Ứng dụng sẽ lưu trữ các thông tin này (toạ độ trên bản đồ, file ảnh chụp từ Camera, thông tin dạng text) vào database SQLite.
- Hiển thị các địa điểm đã lưu trong database trên bản đồ.
- Vẽ đường đi từ nơi đang đứng đến 1 toạ độ trong database.

👉 Ngôn ngữ: Java (Bạn có thể làm lại tương tự với Kotlin)
Phần mềm: Android Studio xx, Geny Motion.

👉 Giảng viên: Thầy Lê Đăng Khoa (Android Developer tại Trung Tâm Khoa Phạm)

👉 Phần thưởng: 03 học bổng 50% & 1 học bổng 100% bất kì khoá học nào tại Khoa Phạm dành cho những bạn tham dự buổi học (Cách thức sẽ được giảng viên thông báo trong quá trình học).

# Thời gian diễn ra Giảng viên Nội dung chính
Buổi 1

Bắt đầu: 22h thứ tư 12/07/2017

Thầy Lê Đăng Khoa
Ôn tập kiến thức Android cơ bản:
Ôn tập các kỹ thuật trong Android cần dùng cho ứng dụng này: ListView, Activity, Intent, SQLite, Google Maps, Retrofit, GSON
Buổi 2

Bắt đầu: 22h thứ sáu 14/7/2017

Thầy Lê Đăng Khoa
Phân tích database & cấu trúc project:
- Phân tích & tạo cơ sở dữ liệu với SQLite
- Viết code màn hình Flash (Sử dụng Animation)
Buổi 3

Bắt đầu: 22h thứ hai 17/7/2017

Thầy Lê Đăng Khoa
Viết code cho màn hình Danh sách loại địa điểm
Buổi 4

Bắt đầu: 22h thứ tư 19/7/2017

Thầy Lê Đăng Khoa
Viết code cho màn hình Danh sách địa điểm (Phần 1: Dựng Layout, Camera, Intent)
Buổi 5

Bắt đầu: 22h thứ sáu 21/7/2017

Thầy Lê Đăng Khoa
Viết code cho màn hình Danh sách địa điểm (Phần 2: Thêm, sửa, xoá địa điểm)